Satanisme in de muziekindustrie

In de muziekindustrie is het de algemene gang van zaken dat men zijn ziel verkoopt aan de duivel in ruil voor roem en rijkdom.

Advertenties

Aantal weergaven

  • 76,214

TheWarningProductions
© 2013-2016

%d bloggers liken dit: