Over de komst van de Antichrist

In onze onderstaande documentaire worden eerst enkele valse christussen aangehaald die tegenwoordig op de aarde rondwandelen. Vervolgens bekijken we de verschillende wereldgodsdiensten en hun visie op de komst van een messias, welke de eigenlijke Antichrist zal zijn. We gaan over naar de satanische groeperingen die een Nieuwe Wereld Orde willen stichten met aan het hoofd de Antichrist, en wat daar aan vooraf moet komen. Uiteindelijk leggen we het verband tussen de messias die verwacht wordt door diverse godsdiensten en in kringen van de VN, en het Beest met het getal 666 uit het boek Apocalyps, die een merkteken zal invoeren waarbij niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken niet heeft.

— > Bestel de dvd in onze webshop.

Kort over de Antichrist

1656393076_409a0e570f

 

 

 

 

 

De Antichrist (letterlijk de vleesgeworden Satan) zal afkomstig zijn uit het Oosten en een eind aan de derde Wereldoorlog maken. Hij zal een wonderlijk en charismatische uitstraling vertonen, en zal een mooie verschijning zijn. Hij zal aan het hoofd staan van de Nieuwe Wereld Orde en hij zal een nieuwe Wereldreligie tot stand brengen, samen met de Valse Profeet. De massa’s zullen hem aanbidden. Ze zullen denken dat hij Jezus Christus is die teruggekomen is. Uiteindelijk zal hij de mensen die hem aanbidden ertoe verleiden om een merkteken te aanvaarden: het Merkteken van het Beest (al zal dat natuurlijk nooit zo genoemd worden).

Tagged

Welke Messias verwachten de andere religies?

Het Boeddhisme, de New Age en de Theosofie verwachten allemaal binnenkort de komst van de messias en grote wereldleraar Maitreya. Zelfs Lucis Trust, een (op de Theosofie gebaseerde) organisatie binnen de Verenigde Naties, is bezig met de komst van de wereldleraar Maitreya (zie ook onze documentaire).

maitreyarel2

De gematria van Maitreya.

Een eigenschap van zowel de Hebreeuwse als Griekse taal is dat elke letter ook een apart getal voorstelt. Dit heet de gematria van een woord. In de Bijbel staat dat het Beest, of de Antichrist, het nummer 666 zal hebben. Vaak werd de gematria toegepast op dictators zoals Hitler, of op de paus, maar dit kwam nooit 666 uit. Maar kijken we naar Maitreya…

Maitreya in het Hebreeuws

maitreyahebr

Maitreya in het Grieks

In Griekse woorden en namen van goden wordt steeds de letter sigma toegevoegd op het einde. Messiah wordt Messias, Maitreya wordt Maitreyas.

maitreya grieks

Conclusie: de wereldleraar en “messias” die wordt verwacht door deze groepen zal de Antichrist zijn!

Over de Nieuwe Werld Orde, waar de Antichrist aan het hoofd zal staan, zie onze desbetreffende pagina.

 

Boodschappen uit het Boek der Waarheid over de Antichrist

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Aantal weergaven

  • 76,214

TheWarningProductions
© 2013-2016

%d bloggers liken dit: