Survival: overleven in uw eigen huis

thFZGJTWZL

Er komen harde tijden. Het financiële systeem zal in elkaar storten, we verwachten een nieuwe wereldoorlog en daarna zal het derde Zegel worden verbroken, dat wil zeggen: er komt hongersnood. Jezus vraagt ons in de boodschappen om ons voor te bereiden, net zoals God dat vroeg aan Noah, toen hij zich moest voorbereiden op de komende overstroming door een ark te bouwen, een voorraad voedsel in te slaan en dieren erin te stoppen. We weten wat er op komst is, dus is het raadzaam om zich voor te bereiden.

Er wordt aangeraden om

1. Een voedsel- en watervoorraad op te slaan.

2. Kaarsen, dekens, gasvuurtje en andere survivalartikelen bij te houden.

3. Indien mogelijk: zelf voedsel te kweken.

Een interessante site: http://www.noodzaken.nl/

noodzaken

Fragmenten uit het Boek der Waarheid

Jezus Christus op 31 augustus 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. Jullie moeten – zelfs maar een paar – zaadjes planten, zuivere zaadjes, die niet verknoeid zijn door een menselijke ingreep. Ik zal de vruchten, die zij zullen opleveren, vervolgens vermenigvuldigen en dan zal iedereen genoeg te eten hebben wanneer de wereld grote honger zal lijden. Die dagen zijn niet meer veraf en ze zullen om een aantal redenen tot stand komen.

De gewassen zullen besmet zijn door de inmenging van hebzuchtige boeren. De daaruit voortkomende gewassen zullen niet geschikt zijn om door jullie gegeten te worden. Bovendien zal oorlog ertoe leiden dat maar weinig mensen in staat zullen zijn om het land te bewerken. Verder zal er het vuur zijn, dat over de vier windstreken van de aarde zal neerstromen, en alles zal dan onvruchtbaar worden. Deze verschrikkelijke beproevingen zullen door de verspreiding van het kwaad veroorzaakt worden, maar als zij op Mij vertrouwen, zullen veel mensen overleven. Jullie moeten nu voorbereidingen treffen, alsof er een oorlog op komst is, en zoals jullie het zouden doen wanneer het voedsel gerantsoeneerd wordt. Heb genoeg water in huis want alles wat jullie opslaan, zal door Mij vermenigvuldigd worden!

Denk a.u.b. niet dat Ik jullie vraag om jullie huis te verlaten, want dat is niet nodig! Een beetje voorbereiding, waarbij jullie elkaar hulp bieden, is alles wat er nodig is. Mijn Kostbaar Bloed zal al diegenen bedekken die geloven in Mijn waarschuwing aan de mensheid, want de tijd om het Derde Zegel te openen zal volgen na een tijd van oorlog.

 

Jezus Christus op 16 mei 2012:

Het tweede zegel staat op het punt zich te ontvouwen zoals voorzegd aan Johannes, de Evangelist, in het Boek der Openbaring. Het zal in Europa beginnen. Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was.Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk. Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran in oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte.

Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit moment.

Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent. Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen.

 

Jezus Christus op 30 november 2010:

Wees ervan verzekerd dat door het onheil dat nu in de wereld wordt voorbereid en als het streefdoel om jullie met lege zakken achter te laten werkelijkheid wordt, pas dan zullen jullie beseffen hoe weinig waarde geld bezit. Als zij, het kwaadaardige wereldsysteem, jullie geld overneemt en jullie onmachtig maakt om het te beroeren zonder dat jullie akkoord gaan met hun voorwaarden, zullen jullie uiteindelijk beseffen dat jullie een alternatieve weg naar geluk nodig hebben.

Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te overleven. Degenen met overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben moeten krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken, zullen voor jullie meer waard zijn dan een miljoen dollars. Een eenvoudige vrucht zal jullie meer waard zijn dan een glanzende auto. Want als jullie van alles beroofd zijn, zullen jullie roepen om jullie Maker, jullie Schepper. Het is pas dan en dan alleen, dat jullie zullen begrijpen dat de liefde in je hart het enige is dat telt. Want zonder liefde kunnen jullie niet gedijen, noch kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk binnengaan.

 

 

Advertenties

Aantal weergaven

  • 76,214

TheWarningProductions
© 2013-2016

%d bloggers liken dit: